logo

Lễ trao học bổng cho sinh viên Viện Khoa Học - Kỹ Thuật Vật Liệu – Đại Học Bách Khoa Hà Nội khóa học 2015 -2016

19 October 2015

Cứ đến hẹn lai lên Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt Nam lại kết hợp cùng với 3 trường Đại học đào tạo trọng điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh & Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim thực hiện chương trình “trao học bổng cho sinh viện chuyên ngành đúc - luyện kim " với mong muốn quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai, đáp ứng ngay được các doanh nghiệp trong nghành đúc luyện kim.

Cứ đến hẹn lai lên Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt Nam lại kết hợp cùng với 3 trường đào tạo trọng điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh & Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim thực hiện chương trình “trao học bổng cho sinh viện chuyên ngành đúc luyện kim " với mong muốn quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực trong tương lai, đáp ứng ngay được các doanh nghiệp trong nghành đúc luyện kim.