logo

AFC 13 – Hội nghị Đúc châu Á lần thứ 13

06 October 2015

Hội nghị Đúc Châu Á lần thứ 13 (AFC – 13) sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 28 đến 30, tháng 10 năm 2015 tại Hội trường lớn thư viện Tạ Quang Bửu, Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hội Khoa học Kỹ Thuật Đúc – Luyện Kim Việt Nam (VFMSTA) sẽ là chủ nhà của sự kiện. Chúng tôi thân ái mời các bạn tham gia vào các AFC – 13.

Hội nghị Đúc Châu Á lần thứ 13 (AFC – 13) sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, từ ngày 28 đến 30, tháng 10 năm 2015 tại Hội trường lớn thư viện Tạ Quang Bửu, Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hội Khoa học Kỹ Thuật Đúc – Luyện Kim Việt Nam (VFMSTA) sẽ là chủ nhà của sự kiện. Chúng tôi thân ái mời các bạn tham gia vào các AFC – 13.

Hội nghị sẽ là cơ hội cho cộng đồng quốc tế để trao đổi ý tưởng và phát triển một tầm nhìn chung cho tương lai của ngành công nghiệp đúc trên thế giới. Nó cũng sẽ cung cấp một cơ hội tốt hơn cho tất cả các thành viên tham gia để có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về các Hội Đúc trên thế giới.  Dự kiến hơn 200 đại biểu trong nước và Quốc tế sẽ tham dự Hội nghị.

Là chủ nhà của Hội nghị Đúc châu Á lần thứ 13  (AFC – 13), chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể,  cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho tất cả các thành viên tham gia và làm cho AFC – 13 thành công tốt đẹp.

Cảm ơn bạn sẽ tới và tham gia của bạn.
Chúng tôi mong sự góp mặt của các bạn trong ngày này năm 2015, Hà Nội, Việt Nam .

Ban tổ chức của AFC – 13

Hội Khoa học Kỹ Thuật Đúc – Luyện Kim Việt Nam