logo

Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt Nam là thành viên của tập đoàn Carbon Group. Tập đoàn Carbon Group được thành lập năm 2003 chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khai thác chế biến carbon & graphite tự nhiên, sản xuất hóa chất, tái chế kim loại.

Năm 2009, Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt Nam - Carbon Group được thành lập với mục tiêu chung tay phát triển ngành công nghiệp phụ trợ - công nghiệp đúc luyện kim Việt Nam xứng tầm quốc tế.......

» Xem thêm